فوریه 9, 2019
اخذ اقامت لیتوانی از طریق ازدواج

اخذ مهاجرت ایتالیا از طریق ازدواج

 مهاجرت از طریق ازدواج به ایتالیا مهاجرت از طریق ازدواج به ایتالیا ۲۰۱۸ و با گرفتن وکیل مهاجرت چه شرایطی دارد ؟ راههای مهاجرت از طریق ازدواج به ایتالیا و یا شرایط ازدواج در ایتالیا و شرایط اخذ اقامت […]
فوریه 9, 2019
ویزای کار در ایتالیا

ویزای کار در ایتالیا

ویزای کار ایتالیا ویزای کار ایتالیا در هنگام مهاجرت به ایتالیا ۲۰۱۸ و پس از گرفتن وکیل مهاجرت برای مهاجرت کاری به ایتالیا و یا قوانین ویزای کار ایتالیا برای کار در ایتالیا و شرایط اخذ اقامت ایتالیا چه شرایطی دارد ؟ شرایط ویزای کار […]
فوریه 9, 2019
ثبت شرکت در لیتوانی

ثبت شرکت در ایتالیا

ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا در هنگام مهاجرت به ایتالیا ۲۰۱۸ و پس از گرفتن وکیل مهاجرت برای اخذ اقامت ایتالیا چه شرایطی دارد ؟ یکی از موضوعات بسیار مهم و معروف […]
فوریه 9, 2019
سرمایه گذاری در فرانسه

سرمایه گذاری در ایتالیا

سرمایه گذاری در ایتالیا سرمایه گذاری در ایتالیا و شرایط ۲۰۱۸ آن -انواع ویزای سرمایه گذاری در ایتالیا– ویزای طلایی کشور ایتالیا-اخذ اقامت از طریق خرید ملک در ایتالیا را در این […]
فوریه 9, 2019
تحصیل در ایتالیا

تحصیل در ایتالیا

مهاجرت تحصیلی به کشور ایتالیا مهاجرت تحصیلی به کشور ایتالیا در سال ۲۰۱۸ چه شرایطی دارد ؟ امروزه افراد بسیاری تمایل به مهاجرت تحصیلی به کشور ایتالیا و در نهایت اخذ اقامت ایتالیا را […]
ژانویه 17, 2019
روش های مهاجرت به ایتالیا

روش های مهاجرت به ایتالیا

مهاجرت به ایتالیا کشور ایتالیا به دلیل بی نظیر بودن در میان کشورهای اروپایی هر ساله درخواست های زیادی برای مهاجرت به ایتالیا را مورد بررسی قرار می […]

جهت مشاهده پروژه ها و تصاویر جهت خرید ملک در ترکیه و اروپا وارد صفحه و لینک زیر شوید.

خرید ملک در اروپا و ترکیه