فوریه 10, 2019
اخذ اقامت رومانی از طریق کار

اخذ اقامت رومانی از طریق کار(۲۰۲۰)

مهاجرت کاری به رومانی مهاجرت کاری به رومانی در هنگام مهاجرت به رومانی ۲۰۲۰ و پس از گرفتن وکیل مهاجرت و پس از اخذ ویزای کار رومانی و یا برای کار در رومانی و […]