آوریل 12, 2019
سرمایه گذاری در قبرس

سرمایه گذاری در قبرس (سال۲۰۲۰)

جمهوری قبرس، پس از دو جزیره ساردنی و سیسیل، سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه است که در معبر سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد. […]